Regenwaterrecuperatie

Elke Belg verbruikt per dag zo’n 110 liter water. Met een simpele rekensom weten we dus dat een een gezin van vier personen ongeveer een 440liter water per dag verbruikt. Dit is natuurlijk maar een gemiddelde, bij het ene gezin is dit meer, bij het andere iets minder. 110 liter per persoon dat is veel, zeker als je weet dat leidingwater alsmaar duurder en schaarser wordt.
De schaarsheid van proper drinkwater kan voor een stuk opgelost worden door regenwaterrecuperatie.

 

Wat is regenwaterrecuperatie?

 

Hemelwater of regenwater wordt opgevangen in een reservoir en kan worden hergebruikt. Dit kan in regenwatertanksin beton of in pvc.

U kunt het opgevangen en gefilterde regenwater dan gebruiken om

  • toiletten door te speoelen

  • Kledij te wassen

  • uw woning of auto shoon te maken

  • uw tuin met te sproeien

 

Benieuwd op welke mogelijke manieren we bij u regenwater kunnen bufferen? Aarzel zeker niet om contact met ons op te nemen.